0985 339 888

Cao Nguyên Bokor – Sihanouk ville – Kohrong Saloem – Phnompenh 4N3Đ (Lễ 30/4)

Giá:5.690.000 VNĐ/Tour

Tư Vấn Hỗ Trợ:
Hotline: 0985.339.888 / 0931.939.888
(Làm việc cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Danh mục: